Tagované Záznamy ‘O Japoncích’

06/07/2009 - 14:36 § v kategorii O Japoncích

O Japoncích

Japonská populace vykazuje za poslední roky malou porodnost, z čehož se usuzuje, že se tato společnost bude zmenšovat. Rovněž jejich populace stárne. Vzdělání Co se týká vzdělání, je naprosto nezbytné a prioritní pro každého člena společnosti. Vzdělání zde zcela určuje bu[...]

06/07/2009 - 14:35 § v kategorii O Japoncích

Populace

Japonsko má populaci kolem 127 milionů obyvatel. S tímto číslem se dostává na 9. místo na světě v počtu obyvatel. Většina populace žije ve velkých městech jako Tokyo, Yokohama a Osaka. V Japonsku téměř nežijí žádní imigranti. Je to dáno přísnou imigrační politikou japons[...]