Úvod

Láká Vás poznat nevšední kulturu s mnoha kontrasty?

Japonsko je právě tím místem. Západní styl života, který symbolizují neonová světla velkoměst, superrychlých vlaků a obchodů naplněných nejmodernější elektronikou, které se dostanou na náš trh až s mnohaměsíčním zpožděním. Historické chrámy, nízké domky lemující krásně upravené zahrady. V kimonu oblečenou gejšu můžete potkat v ulicích Kjóta. V každodenním životě Japonců je možno spatřovat souhru tradic a moderního světa. Vesměs konzervativní myšlení Japonců, jež se týká zvyků a tradic, se zde mísí se západním stylem života, jako je upřednostňování kariéry a vzdělání před osobním životem.


Japonsko FujiJaponsko skrývá mnohá tajemství a překvapení.

Jedním z nich je to, jakým způsobem se tato země stala jednou z nevyspělejších zemí světa. Dalo by se rovněž říci, že je to celý systém určitých vazeb a pravidel. Na prvním místě zcela nepochybně stojí dokonalý pořádek a přesnost ve všem, co dělají. Ten je dosažen přísnou výchovou. Od této výchovy se odvíjí další vlastnosti, jako je poctivost a uctivost. Další hnací silou Japonska je touha po soběstačnosti, tj. nespoléhat se na okolní svět, proto Japonsko importuje pouze to, co země nezbytně potřebuje. Dostat se na japonský trh není pro západní společnost snadné. Mnoho exportéru ze Západu narazí na tvrdou konkurenci či velké dovozní přirážky vztahující se na vybrané produkty. Tím Japonsko velmi rázně prosazuje konzumaci svých vlastních produktů. Japonci se určitým způsobem považují více za celý národ nežli za samostatné jedince.

 

Chování a vlastnosti všech Japonců jsou velmi podobné.

Jsou uctiví, přátelští a velmi zdvořilí. Zcela ojediněle můžete potkat někoho, kdo je arogantní či nezdvořilý, i když své city ve společnosti jen stěží projevují. Příkladem může být, že líbání na ulicích či veřejných místech je stále ještě považováno za velmi neslušné.

 

Zaměstnání v Japonsku má velmi vysokou prioritu.

Lidé jsou zvyklí pracovat přesčas, a pokud se ocitnou bez zaměstnání, jsou ochotni vykonávat téměř jakoukoliv práci, i když není jejich profesí. Nezaměstnanost je zde stále velice nízká. Bohužel zůstává složité hledání práce i pro samotné Japonce. Nikdo zde práci nezíská ze dne na den, ba naopak je to otázkou spíše měsíců či roků. Japonci jsou vůči svým zaměstnavatelům velmi loajální a migrace pracovních sil není až tak velká jako třeba v západním světě. Lidé jsou zde zvyklí pracovat až do vysokého věku, pracovat až do 70 let není neobvyklé. Imigrace lidí ze zahraničí do Japonska je téměř nulová. Je to dáno velmi složitou imigrační politikou. Není divu, že cizinců žijících v Japonsku je velmi málo. Méně než procento z celé populace. Toto procento zahrnuje nejvíce Korejců a Číňanů, kteří jsou shodou okolností na příčce nejnižší popularity mezi Japonci vůbec. Vše pramení z historie a válek těchto zemí. Pokud se zeptáte lidí mladší generace, není tato nesnášenlivost až tak silná, spíše Vám třeba odpoví, že proti Korejcům nic nemají. Rozpoznat Korejce od Japonců lze dle určitých rysů v obličeji a dalším vodítkem může být i to, že Korejci jsou zpravidla vyšší postavy. Avšak ani sami Japonci si nejsou mnohdy zcela jistí. Ve velkých městech můžete ojediněle potkat zahraniční zaměstnance velkých společností, které mají v Japonsku své filiálky. Dalšími cizinci, na které v Japonsku můžete narazit, jsou zahraniční učitelé angličtiny, případně dalších jazyků, např. němčiny. V současné době je pro mladé Japonce znalost zejména angličtiny nezbytný standard. Nenechte se ale mýlit, neznamená to vůbec, že všichni anglicky hovoří. Situace je taková, že například univerzitní student stráví 10 let studia angličtiny. Avšak jeho znalost se bude spíše podobat studentovi v ČR, který má za sebou první dva roky učení se tomuto jazyku. Pro samotné Japonce je výuka angličtiny zaměřená spíše na výuku gramatiky atd., konverzace je velmi omezená, všechny školy nemají možnost zaměstnávat zahraniční lektory. Japonci jsou také velmi stydliví a raději nepromluví, než aby řekli něco špatně.

 

Bezpečnost

Kriminalita v Japonsku je na velmi nízké úrovni. To, že by Vám někdo ukradl kabelku či peněženku, je téměř nemožné. Zajímavostí je i to, že potkat opilé lidi, kteří nekontrolují své chování, je velmi neobvyklé. Neznamená to, že by lidé nekonzumovali alkohol, spíš to, že se Japonci snaží na sebe co nejméně upoutávat pozornost. Také bezdomovců je v Japonsku k vidění mnohem méně než v jiných západních zemích. Každopádně se v Japonsku každý může cítit bezpečně.